Y Dược Hoa Việt

Lễ Kết nạp Đảng Viên mới năm 2017

Lễ Kết nạp Đảng viên mới năm 2017 - Chi bộ Công ty CPDP Hoa Việt
Thực hiện quyết định số 177-QĐĐUKDN về việc thực hiện kết nạp đảng viên, hôm nay ngày 8/4/2017 chi bộ Công ty CPDP Hoa Việt tổ chức lễ kết nạp đảng viên cho đồng chí Trần Thị Đoàn.
Đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của đ/c Trần Thị Đoàn mà còn là niềm vui chung của tập thể CBCNV Công ty CPDP Hoa Việt và của Chi bộ Công ty.
Về dự lễ kết nạp đảng viên hôm nay có sự tham dự của đ/c Đinh Xuân Dậu - Bí thư chi bộ Công ty, đ/c Lê Tiến Sỹ - Giám đốc SX, các đồng chí đảng viên của chi bộ cùng các đồng chí cán bộ chủ chốt của Công ty.
Dưới đây là một số hình ảnh của buổi lễ:

knd1

knd3

knd4

knd5

knd6